افغانستان

طالبان پیروزی مسعود پزشکیان را تبریک گفتند

وزارت خارجه زیر اداره طالبان پیروزی مسعود پزشکیان را به عنوان نهمین رییس جمهور ایران تبریک گفته‌ است.

طالبان امروز (شنبه،۱۶ سرطان) در اکس در مورد گسترش روابط‌شان با ایران ابراز امیدواری کردند.

در بیانیه طالبان آمده است: «امیدواریم روی کار آمدن حکومت جديد روابط میان دو کشور همسایه و مسلمان در زمینه‌های گوناگون بیشتر تقویت و گسترش یابد.»

مسعود پزشکیان امروز از سوی کمیته برگزاری انتخابات ایران پیروز چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام شد.

پیروزی پزشکیان را رهبران برخی از کشورها به شمول سوریه، روسیه و وليعهد عربستان سعودی تبریک گفته اند.