افغانستان

امامعلی رحمان خواهان آغاز کار عملی دهلیز تجاری چین-تاجیکستان-افغانستان شد

امامعلی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان خواهان آغاز کار عملی برای ساخت جاده‌ و خط آهن در امتداد «دهلیز تجاری چین-تاجیکستان-افغانستان» شده است.

رییس جمهور تاجیکستان این موضوع را پس از دیدار با شی جین پینگ، رییس جمهور چین در یک نشست خبری مطرح کرده است.

او همچنین در این نشست بر اهمیت گسترش ارتباطات و تجارت منطقه‌ای تاکید کرد.

بربنیاد گزارش خبرگزاری ترند، آقای رحمان گفته است: «ما همچنین پیش‌نهاد می‌کنیم اقدامات عملی برای ساخت مسیرهای جاده‌ای و ریلی در امتداد دهلیز تجاری چین-تاجیکستان-افغانستان، برای گسترش ارتباطات و تجارت منطقه‌ای انجام شود».

او همچنین با تاکید بر ساخت جاده مرزی منطقه «کالای خمب-وانچ-روشون» گفته است که این مسیر دهلیز ترانزیتی چین-تاجیکستان-ازبیکستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه را تقویت می‌کند.

گفتنی است که پس تسلط طالبان بر افغانستان، تاجیکستان همواره نگرانی خود را در مورد افزایش تهدیدات تروریستی و قاچاق موادمخدر از افغانستان، ابراز کرده است.

رییس جمهور این کشور در این دیدار و در یک بیانیه مشترک همچنین بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان نیز تاکید کرده است.