افغانستان

طالبان ۱۳ سایت مخابراتی جدید در قندز می‌سازند

وزارت مخابرات زیر اداره طالبان اعلام کرده است که آنان ۱۳ سایت مخابراتی جدید در ولایت قندز می‌‌سازند.

این در حالی است که شهروندان کشور؛ به‌ویژه باشندگان ولایت قندز همواره از مشکلات در شبکه‌های مخابراتی شکایت دارند.

این شهروندان می‌گویند که حتا در مراکز شهرها هم بعضاً نمی‌توانند که به شکل درست تماس برقرار کنند.

از طرفی دیگر، این شهروندان می‌گویند که کندی در سرعت انترنت شبکه‌های مخابراتی و هزینه گزاف بسته‌های انترنتی، از چالش عمده دیگر آنان است.

هرچند وزارت مخابرات زیر اداره طالبان در این خبرنامه گفته است که با ایجاد این ۱۳ سایت مخابراتی، دست‌رسی باشندگان قندز به انترنت بهبود خواهد یافت.

اما شماری از باشندگان این ولایت می‌گویند که در برخی از ساحات و ولسوالی‌های این ولایت نمی‌توانند به درستی حتا از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند.