افغانستان

پاکستان و ایران نزدیک به ۱۲هزار مهاجر را در چهار روز اخراج کردند

نزدیک به ۱۲هزار مهاجر افغانستان در چهار روز از پاکستان و ایران اخراج شدند و به کشور برگشتند.

وزارت مهاجران زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که ۱۱هزارو۹۹۷ مهاجر کشور در چهار روز گذشته (از ۱۲ تا ۱۵ سرطان) از پاکستان و ایران به گونه «اختیاری و اجباری» اخراج شده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، پاکستان ۱هزارو۳۵۲ تن و ایران ۱۰هزارو۶۴۵ مهاجر کشور را اخراج کرده‌اند.

این وزارت زیر اداره طالبان می‌افزاید که ۷۸۱ تن از طریق گذرگاه تورخم و ۵۷۱ تن از مسیر اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال و بر بنیاد این گزارش، ۷هزارو۱۲۵ نفر از طریق مرز اسلام قلعه در هرات و همچنین ۳هزارو۵۲۰ مهاجر دیگر از مرز پل ابریشم در نیمروز وارد کشور شده‌اند.

این در حالی که پاکستان روند اخراج «اجباری» ۸۰۰هزار مهاجر دیگر افغانستان را در هفته گذشته آغاز کرد.

بر بنیاد گزارش‌ الجزیره، این مهاجران اگر بنابر خواست خود شان به افغانستان برنگردند، از سوی حکومت پاکستان بازداشت و به کشور برگردانده می‌شوند.