افغانستان

۹ شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند

۹ شهروند افغانستان از زندان‌های ایالت سند پاکستان آزاد شدند.

قنسول‌گری افغانستان در شهر کراچی که اکنون از سوی طالبان اداره می‌شود، در خبرنامه‌ای گفته است که این شهروندان کشور دیروز (جمعه، ۱۵ سرطان) پس از رهایی با خانواده‌ها و نزدیکان شان پیوسته‌اند.

سرقنسول طالبان در شهر کراچی گفته است که یک کودک نیز شامل این شهروندان آزاد شده از زندان‌های پاکستان است.

بر اساس این خبرنامه، این شهروندان افغانستان به دلیل ختم زمان اسناد اقامت شان از سوی پولیس پاکستان بازداشت شدند.

این در حالی است که پاکستان مرحله دوم «اخراج اجباری» مهاجران افغانستان را روی دست گرفته است.

هرچند این رویکرد پاکستان در قبال مهاجران با واکنش‌های تند سازمان‌های جهانی مواجه شده است؛ اما این کشور تا کنون از اجرای این سیاست‌اش پا عقب نکشیده است.