خبر آمو

خبر آمو ۱۵ سرطان ۱۴۰۳

در شرایطی که ساختار فعلی سیاسی طالبان از چهره‌های کلاً طالب شکل گرفته، رییس هیئت طالبان در سومین نشست دوحه گفته است که هرگونه تقسیم قدرت با جریان‌های سیاسی به ضرر افغانستان است و خطرناک.