افغانستان

رسانه آلمانی: آلمان میزان انتقال شهروندان در خطر افغانستان را کاهش داده است

شبکه خبری «ای‌آر‌دی» آلمان گزارش داده است این که دولت این کشور خلاف وعده‌هایش میزان پذیرش پرونده‌های شهروندان در خطر افغانستان را به گونه چشمگیر کاهش داده است.

عفو بین الملل در نوشته‌ای در اکس با اشاره به این گزارش گفته است که برخی از این افراد ممکن است در جریان یک هفته دوباره از پاکستان به افغانستان برگشت داده شوند.

در گزارش آمده است که آلمان می‌خواست تا پایان سال دو هزار و ۹۳۳ تن از شهروندان در خطر افغانستان را به آلمان انتقال بدهد اما در عوض، شمار بسیار کم از این افراد به آلمان انتقال داده می‌شوند.

شماری از پناهجویان در گفتگو با این رسانه گقته‌اند که این تصمیم جان آنان را در خطر انداخته است.

فاطمه احمدی یکی از کارمندان پیشین انجمن همکاری بین‌المللی آلمان یا «جی‌آی‌زید» به این رسانه گفته است که پس از انتظار طولانی در پاکستان از سوی دولت آلمان پاسخ رد دریافت کرده است.

وزارت داخله آلمان گفته است که در حال حاضر سه هزار و ۲۲ نفر از شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان در پاکستان منتظر انتقال به آلمان هستند.

در این گزارش آمده است که مقام‌های آلمان تعهدات خود را برای پذیرش شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان که ماه‌ها یا سال‌ها در پاکستان منتظر ترک این کشور هستند، پس می‌گیرند.