زنان

جنبش شنبه‌های ارغوانی: ملل متحد و جامعه جهانی در موضع خود با طالبان تجدید نظر کنند

جنبش شنبه‌های ارغوانی در خبرنامه‌ای از ملل متحد و جامعه جهانی خواسته است که موقف خودرا در قبال طالبان دوباره ارزیابی کنند.

این جنبش همچنین از ملل متحد و جامعه جهانی خواست تا «در هرگونه حمایت از طالبان تجدیدنظر کنند.»

در خبرنامه آمده است که چنین حمایتی «ذاتاً حقوق اساسی زنان در افغانستان را نقض می‌کند.»

خبرنامه می‌افزاید که زنان افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند.

در خبرنامه آمده است: «رژیم [طالبان] اقدامات سختگیرانه‌ای را اعمال کرده است که زنان را از تحصیل، اشتغال و مشارکت در زندگی عامه محروم می‌کند. گزارش‌های مربوط به ازدواج‌های اجباری، تجاوز جنسی به زنان در زندان‌های طالبان، خشونت خانگی، و مجازات‌های شدید برای تخلفات جزئی، به‌طور نگران‌کننده‌ای رایج شده‌اند.»

این جنبش گفته است که باید از هرگونه حمایت دیپلوماتیک و اقتصادی که باعث تقویت طالبان برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر بر زنان می‌شود، جلوگیری شود.

این در حالی است که پیش از این زنان و نمایندگان جامعه مدنی در جلسه‌های اصلی نشست دوحه که به میزبانی ملل متحد برگزار شد حضور نداشتند. نبود حقوق زنان و حقوق بشر در آجندای اصلی این نشست با انتقادهای تُند فعالان حقوق بشری و نهادهای حامی حقوق بشری روبه‌رو شد.

گزارش‌های مربوط به ازدواج‌های اجباری، تجاوز جنسی به زنان در زندان‌های طالبان، خشونت خانگی، و مجازات‌های شدید برای تخلفات جزئی، به‌طور نگران‌کننده‌ای رایج شده‌اند.»