جهان

نتایج یک رای سنجی: حزب کارگر بریتانیا قدرت را دوباره به دست می‌گیرد

بر اساس یک نظرسنجی پس از رای‌گیری، کایر استارمر روز جمعه(۱۵ سرطان) با حزب کارگر که اکثریت گسترده‌ای را در انتخابات پارلمانی کسب خواهد کرد، نخست وزیر بعدی بریتانیا خواهد شد.

براساس نظرسنجی‌های اولیه حزب کارگر به رهبری کایر استارمر پیشتاز انتخابات نخست وزیری بریتانیا پیش بینی شده است.

به گزارش رویترز، قرار است کایر استارمر امروز نخست وزیر بعدی بریتانیا شود.

با این پیروزی حزب کارگر، حزب محافظه کاران به رهبری ریشی سوناک با شکست تاریخی روبه‌رو خواهد شد.

براساس نظرسنجی در روز رأی‌گیری از افرادی که در انتخابات شرکت کردند، حزب کارگر احتمالاً بیش از ۴۱۰ کرسی از میان ۶۵۰ کرسی مجلس عوام را به دست بیاورد.

حزب کارگر بریتانیا پس از ۱۴ سال دوباره قدرت را بدست خواهد گرفت.