زنان

اعضای جامعه مدنی: نشست سوم دوحه برای هیچ یک از طرف‌ها سود و نتیجه‌ای نداشت

شماری از اعضای جامعه مدنی و زنان می‌گویند که سومین نشست دوحه برای هیچ یک از طرف‌ها به شمول ملل متحد و طالبان سود و نتیجه‌ای نداشته است.

به گفته‌ آنان، سومین نشست دوحه به علت عدم حضور معنادار همه طرف‌های افغانستان، نه تنها که نتیجه‌ای در پی نداشته، بل باعث وارد شدن صدمه جدی به ارزش روند نشست‌های دوحه شده است.

هم‌زمان در ادامه واکنش‌ها به سومین نشست دوحه شماری از فعالان حقوق زنان و اعتراض کنندگان این نشست را نمایشی و سفید نمایی طالبان از سوی ملل متحد می‌دانند.

اکنون با پایان سومین نشست دوحه، شماری از شهروندان کشور می‌پرسند که نتیجه این نشست برای طرف‌های حاضر در آن و افغانستان چه بوده است؟

با این‌که طالبان می‌گویند سومین نشست دوحه به سود افغانستان زیر اداره شان بوده است؛ اما اعضای جامعه مدنی می‌گویند که عدم حضور نمایندگان آنان و زنان باعث شد که این نشست هیچ سود و نتیجه‌ای برای طرف‌های حاضر به شمول ملل متحد و طالبان نداشته باشد.

یکی از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در دومین نشست دوحه می‌گوید که نشست سوم دوحه به علت حضور نداشتن مخالفان طالبان به روند نشست‌های دوحه آسیب وارد کرده است.

فیض زلاند، نماینده جامعه مدنی در دومین نشست دوحه می‌گوید: «نشست سوم دوحه در عدم حضور نماینده‌های جامعه مدنی و زنان نتیجه‌ی در پی نداشته است. این نشست با خواست طالبان هماهنگ بود و هیچ دست آورد برای مردم افغانستان را در پی نداشته است. نشست سوم دوحه در عدم حضور زنان و نماینده‌های جامعه مدنی، جایگاه این پروسه را تضعیف کرده است.»

هرچند طالبان فکر می‌کنند سومین نشست دوحه بیان‌گر نگاه مثبت جهان به طالبان بوده است؛ اما آگاهان می‌گویند که نشست‌ها و گفت‌وگوهای جهان با طالبان یک رویداد تازه نیست.

طارق فرهادی، آگاه سیاسی می‌گوید: «کشورها با محور منافع ملی شان در بخش‌های سیاسی، امنیتی و استخباراتی با طالبان وارد مذاکره می‌شوند؛ اما حاضر نیستند که طالبان را به عنوان حکومت به رسمیت بشناسند.»

با این همه واکنش‌ها به سومین نشست دوحه هم‌چنان ادامه دارند.

شماری از زنان معترض سومین نشست دوحه را به انتقاد گرفته و می‌گویند که ملل متحد با حذف زنان از این نشست، حقوق اساسی و بنیادی آنان را زیر پا کرده است.

مریم معروف آروین، فعال حقوق بانوان می‌گوید: «نشست سوم دوحه برای سفید نمایی و امیتاز دهی به طالبان برگزار شده بود. باید فشارها بر ملل متحد برای بیشتر شود تا این سازمان در چارچوب قواعد تعریف شده با طالبان پیش آمد کند.»

سومین نشست دوحه به روزهای ۱۰ و یازدهم ماه سرطان به میزبانی ملل متحد برگزار شد. نشستی که به گفته ملل متحد یک نشست میان افغانان نبود و موضوع حقوق بشر و حقوق زنان در آن به بحث گرفته نشد.