افغانستان

نهاد آلمانی «جی‌آی‌زید» کارمندان خود را از افغانستان بیرون می‌کند

انجمن همکاری بین‌المللی آلمان یا «جی‌آی‌زید» همه کارمندان آلمانی خود را از افغانستان بیرون می‌کند.

رسانه‌های آلمانی به نقل از سخنگوی این نهاد گفته‌اند که پس از این پروژه‌های انجمن همکاری بین‌المللی آلمان از طریق سازمان‌های غیر دولتی اجرا خواهد شد.

رسانه «آران‌دی» آلمان گزارش داده است که با آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی، «جی‌آی‌زید» کارمندان محلی استخدام نخواهد کرد و قرارداد کارمندان محلی که شمار شان به ۱۶۰ تن می‌رسد تا پایان سال میلادی به پایان خواهد رسید.

انجمن همکاری بین‌المللی آلمان از سال ۲۰۰۲میلادی فعالیتش را در افغانستان آغاز کرد و در این مدت در بخش های بهداشت، آموزش و ارائه خدمات بنیادی افغانستان را کمک کرده است.

«جی‌آی‌زید» درباره اینکه چرا این تصمیم را گرفته چیزی نگفته اما پیش از این فعالیت کمیته سویدن از سوی طالبان در افغانستان متوقف شده است.

در سه سال اخیر و به ویژه پس از ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی شماری از این نهادها از چالش‌ها در برابر کارشان سخن زدند. پیش از این ملل متحد نیز از مداخله طالبان در روند کمک رسانی نهادها خبر داده است.