افغانستان

کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شدند

کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بار دیگر تاکید کردند که تشکیل دولت فراگیر با مشارکت گسترده نمایندگان همه گروه‌های قومی-سیاسی جامعه افغانستان تنها راه دستیابی به صلح و ثبات پایدار در این کشور است.

در بیانیه‌ای پایانی این نشست گفته شده، کشورهای عضو شانگهای از افغانستان به عنوان کشور مستقل، صلح‌آمیز و عاری از تروریزم حمایت می‌کنند.

در بیانیه که روز پنجشنبه(۱۴سرطان) نشر شده، گفته می‌شود، کشورهای عضو به پیشنهاد جمهوری قزاقستان برای ایجاد یک مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای اهداف توسعه پایدار برای آسیای مرکزی و افغانستان در آلماتی تلاش می‌کنند.

در این بیانیه همچنین به نگرانی‌های تاجیکستان در مورد ناامنی‌ها در مناطق مرزی آن کشور با افغانستان اشاره شده است: «کشورهای عضو همچنین از ابتکار جمهوری تاجیکستان برای توسعه مفهوم ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان حمایت می‌کنند.»

این بیانیه می‌افزاید که کشورهای عضو شانگهای از جامعه بین‌المللی می‌خواهند که به دنبال اجماع بر سر تصویب کنوانسیون جامع سرکوب تروریسم بین‌المللی در چارچوب سازمان ملل متحد به‌عنوان کمکی مهم به چارچوب موجود اسناد جهانی ضد تروریسم بین‌المللی باشند.

در این بیانیه به معضل فلسطین نیز پرداخته شده است. بیانیه می‌گوید: «کشورهای عضو خاطرنشان می‌کنند که تنها راه ممکن برای تضمین صلح و ثبات در خاورمیانه، حل و فصل همه جانبه و عادلانه مسئله فلسطین است.» این در حالی است که روسيه طالبان را واقعیت افغانستان دانسته و ایجاد رابطه با آنان را ضروری خوانده است.