افغانستان زنان

جنبش شنبه‌های ارغوانی: ملل متحد از «دلالی سیاسی» برای طالبان دست بردارد

جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گوید که سازمان ملل متحد از «دلالی سیاسی برای طالبان» دست‌ بردارد.

این جنبش از سازمان ملل متحد خواسته است که دروازه هيئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را ببندد و از «سفیدنمایی» طالبان دست بردارد.

در این اعلامیه آمده است: «فرصت دادن سازمان ملل متحد به طالبان ترفند شیطانی برای فریب مردم افغانستان است».

زنان معترض در این جنبش می‌گویند که طالبان در طی نزدیک به این سه‌سال حاکمیت شان در افغانستان ثابت ساختند که تغییر ناپذیر هستند.

این زنان می‌گویند که در نقاط دور دست افغانستان قربانی «تبعیض، سرکوب» و محرومیت وضع شده از سوی طالبان هستند.

این جنبش تاکید می‌کند: «طالبان در نزدیک به سه سال گذشته‌ نشان دادند که تغییرناپذیر هستند؛ اما سازمان ملل متحد به فرمایش طالبان و انکار زنان در نشست دوحه، تلاش می‌کند با فضاسازی {برای طالبان} به تعامل آنان با جامعه جهانی کمک کند».

در این اعلامیه از کشور قطر نیز خواسته شده که حمایت از طالبان را متوقف کند.