افغانستان

جبهه مقاومت ملی مدعی کشتن دو عضو طالبان در کابل شد

جبهه مقاومت ملی در خبرنامه‌ای مدعی است که در حمله افراد این جبهه در کابل، دو عضو طالبان کشته‌اند.

بر بنیاد خبرنامه این جبهه، این حمله در کوچه مکتب ذولفقار، از مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل صورت گرفته است.

جبهه مقاومت ملی گفته است که در این حمله یک عضو دیگر طالبان زخمی شده است.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

این جبهه پیش از این نیز ادعا کرد در حمله افراد این جبهه در ولایت هرات، دو عضو طالبان کشته شده‌اند.

طالبان همواره گفته‌اند که آنان امنیت را در سراسر افغانستان تامین کرده‌اند و فرد یاگروهی در افغانستان توان انجام حمله‌ها و برهم زدن امنیت را ندارد.

اما دیدبان امنیت افغانستان در گزارش ماهوارش از ماه جون گفته است که تنها در این ماه ۳۳ رویداد امنیتی در افغانستان رخ داده است که بیش‌ترین این رویدادها شامل حمله‌های جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی می‌شوند.