افغانستان

طالبان شهرک داوود خان در کابل را مصادره کردند

وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه در یک بیانیه گفته است که شهرک سردار محمد داوود خان در ولسوالی پغمان ولایت کابل از سوی این وزارت مصادره شده است.

این شهرک مربوط به نجیب زراب یکی از بازرگانان کشور است که در سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی گشایش یافته بود.

مساحت این شهرک ۵۵۶ جریب زمین است که بخشی از آن در ساحه «کمپنی» در امتداد شاهراه کابل-قندهار موقعیت دارد.

در این شهرک افراد با خرید زمین ساختمان‌هایی را بنا کرده‌اند.

وزارت عدلیه زیر اداره طالبان این زمین‌ها را دولتی تثبیت کرده است.

طالبان گفته‌اند که پرونده این شهرک از سوی دادگاه ویژه آنان بررسی می‌شد.

این در حالی است که کمیسیون طالبان برای جلوگیری از غصب زمین‌ها در برخی از بخش‌ها کشور مردم را مجبور به ترک خانه‌هایشان ساخته‌اند.