افغانستان

جبهه مقاومت مدعی کشتن دو عضو طالبان در هرات است

جبهه مقاومت در خبرنامه‌ای ادعا کرده است که فراد این جبهه دو عضو طالبان را در هرات کشته‌اند.

در خبرنامه جبهه مقاومت آمده است که این حمله دوشنبه-شب (۱۱ سرطان) در مربوطات ناحیه ۱۲ شهر هرات صورت گرفته است.

بر بنیاد این خبرنامه، هدف این حمله لوای سرحدی طالبان در این ولایت بوده است.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

پیش از این جبهه آزادی ادعا کرد که در یک بر ایست بازرسی طالبان در منطقه باغ بالای شهر کابل، سه عضو انان را کشته است.

طالبان هرچند پیش از این گفته‌اند که آنان امنیت را در سراسر افغانستان تامین کرده‌اند و هیچ گروه یا فردی توان انجام حمله‌ها و برهم زدن امنیت را ندارد.

اما نهاد موسوم به «دیدبان امنیت افغانستان» در گزارش ماهانه‌اش گفته است که در یک ماه گذشته (جون)، ۶۳ تن در رویدادهای امنیتی در کشور کشته شده‌اند و ۵۲ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

دیدبان امنیت افغانستان در این گزارش همچنین گفته است که تنها در یک ماه گذشته، ۳۳ رویداد امنیتی در کشور رخ داده است.

بر بنیاد یافته‌های این نهاد، این رویدادها شامل حمله‌های جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی و حمله‌های گروه‌های دیگر بوده‌اند.