افغانستان

طالبان با قطر، ازبیکستان و پاکستان نشست چهارجانبه برگزار کردند

هیئت طالبان در حاشیه نشست سوم دوحه در باره افغانستان با نماینده‌های قطر، ازبیکستان و پاکستان نشست چهارجانبه برگزار کردند.

ذبیح الله مجاهد، رییس هیئت اشتراک‌کننده طالبان در نشست دوحه گفته است که در نشست چهارجانبه روی پروژه افغان-ترانس گفت‌وگو شده است.

این در حالی است که بودجه ساخت پروژه خط آهن افغان-ترانس ۴.۸ میلیارد دالر برآورد شده که هیچ یک از کشورهای ذی‌نفع تاکنون نتوانسته‌اند این بودجه را تامین کنند.

ازبیکستان و پاکستان پیش از این تلاش کردند تا از بانک جهانی جهت تطبیق این پروژه پول دریافت کنند؛ اما این بانک به دلیل عدم به رسمیت‌شناسی طالبان تا کنون حاضر به پرداخت پول نشده است.

از طرفی هم گفته می‌شود که تطبیق کامل پروژه خط آهن افغان-ترانس دست‌کم ۵ سال را در بر خواهد گرفت.

در همین حال سخنگوی طالبان گفته است که نماینده‌های قطر، ازبیکستان و پاکستان در نشست چهارجانبه روی آغاز و تکمیل زودهنگام پروژه خط آهن افغان-ترانس تاکید کرده‌اند.

گفتنی است که پروژه خط آهن افغان-ترانس، ازبیکستان را از طریق افغانستان به پاکستان و آسیای جنوبی وصل خواهد کرد.