افغانستان

طالبان چهار تن را در پروان در محضر عام شلاق زدند

طالبان روز دوشنبه چهار تن را به اتهام «لواط» در ولایت پروان در محضر عام شلاق زدند.

این دادگاه در خبرنامه‌ای گفته است که سه تن هر یک به ۳۹ شلاق و یک سال زندان محکوم شدند.

طالبان می‌گویند که یک تن از این افراد به ۳۹ شلاق و دو سال زندان محکوم شده است.

طالبان در نزدیک به سه سال پسین صدها تن را در ولایت‌های مختلف در محضر عام شلاق زده‌اند.