افغانستان

برنامه جهانی غذا: برای ۲۴هزار خانواده در افغانستان کمک کرده‌ایم

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که در سال روان میلادی، برای ۲۴هزار خانواده در سراسر افغانستان کمک کرده است.

این نهاد در اکس نگاشته است که این کمک‌ها به خانواده‌های توزیع شده که در رویداد‌های طبیعی آسیب دیده‌اند.

این سازمان همچنین می‌گوید که این بسته‌های کمکی در زمینه‌ بهبود وضعیت زندگی خانواده‌ها کمک خواهد کرد.

پیش از این برنامه جهانی غذا گفت که برای ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان تا شش ماه آینده، به ۶۵۷ میلیون دالر نیاز فوری دارد.

این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد افزود که امسال ۴۰ درصد جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.