افغانستان زنان

زنان معترض افغانستان مقیم ایران نشست دوحه را «تحریم» کردند

جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان مقیم ایران در اعلامیه‌ای نشست دوحه را «تحریم» کردند.

این زنان معترض با انتقاد از جامعه جهانی می‌گویند: «جهان دیروز برای بازداشت و زندانی کردن طالبان جایزه‌های میلیون دالری می‌گذاشتند؛ اما امروز برای مذاکره و به رسمیت‌شناختن حکومت خودخوانده طالبان وارد عمل می‌شوند».

جنبش‌های اعتراضی زنان مقیم ایران می‌افزایند که جهان صدای میلیون‌ها تن در افغانستان که بلند و واضح فریاد می‌زنند «مورد ظلم و تبعیض» قرار گرفته‌اند را نمی‌خواهد بشنود.

این زنان می‌گویند: «ما برای حقوق ابتدایی خود مانند تحصیل، کار و فعالیت‌های اجتماعی و هر آن چیزی که برای هیچ کجایی جهان دغدغه نیست، مشکل داریم و برای این حقوق، هزینه‌های بسیار زیادی داریم پرداخت می‌کنیم».

این جنبش‌ها اعتراضی زنان گفته‌اند که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می‌خواهد حکومتی که صدای مخالفانش را نمی‌شنود و آن‌ها را خاموش می‌کند را به رسمیت بشناسند.

در اعلامیه آمده است که نشست دوحه «حمایت مردم ستم دیده افغانستان را ندارد»، بناً مشروعیت هم ندارد.

پیش از این نهادهای مدافع حقوق زنان و سازمان‌های حقوق‌بشری دیگر نیز به دلیل نبود بحث حقوق‌بشر؛ به‌ویژه حقوق زنان و نماینده‌های آنان در آجندای این نشست، در برابر آن به اعتراض‌های گسترده‌ای پرداخته‌اند و شماری از فعالان حقوق زن این نشست را «تحریم» کردند.

در تازه‌ترین مورد، شماری از شهروندان افغانستان مقیم کانادا در گردهمایی اعتراض‌آمیز خواهان «تحریم» نشست دوحه از سوی کشورهای جهان شدند.