افغانستان

دومین روز نشست سوم دوحه درباره افغانستان آغاز شد

بر اساس دستورکار (آجندای) روز دوم، قرار است پس از آغاز نشست، روزمری دی‌کارلو، معاون دبیرکل ملل متحد در امور سیاسی و میزبان این نشست سخنرانی کند.

پس از سخنرانی خانم دی‌کارلو، ‌ذبیح‌الله مجاهد، رییس هیئت اشتراک‌کننده طالبان سخنرانی خواهد داشت.

در عین حال شماری از شهروندان افغانستان مقیم کانادا در گردهمایی اعتراض‌آمیز خواهان «تحریم» نشست دوحه از سوی کشورهای جهان شدند.

این شهروندان افغانستان معترض افغانستان در قطع‌نامه‌ای گفته‌اند: «هرگونه‌ نتیجه‌ای که از نشست دوحه بیرون شود، به دلیل عدم حضور نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان، فاقد اعتبار است».

این در حالی است که نهادهای مدافع حقوق زنان و سازمان‌های حقوق‌بشری به دلیل نبود بحث حقوق‌بشر؛ به‌ویژه حقوق زنان و نماینده‌های آنان در آجندای این نشست، در برابر آن به اعتراض‌های گسترده‌ای پرداخته‌اند و شماری از فعالان حقوق زن این نشست را «تحریم» کردند.