خبر آمو

خبر آمو ۱۰ سرطان ۱۴۰۳

نشست سو‌م دوحه در باره افغانستان حوالی ساعت ۶:۴۵ پس از چاشت به وقت محلی آغاز شد.