افغانستان

کانادا از نبود نمایندگان غیرطالبان در نشست دوحه ابراز ناامیدی کرد

دولت کانادا در بیانیه‌ای از حذف شرکت‌کنندگان غیرطالبان از نشست‌های اصلی دور سوم نشست دوحه ابراز ناامیدی شدید کرده است.

در بیانیه این وزارت آمده است که کانادا هفته‌ها به وضوح «ناامیدی شدید» خود را از غیبت جامعه مدنی در نشست سوم دوحه، چه به صورت خصوصی و چه در هماهنگی با سایر دولت‌ها، ابراز کرده است.

کانادا تاکید کرده است که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان افغانستان در روند نشست دوحه نه تنها یک اصل اساسی در اجندای زنان، صلح و امنیت است، بلکه برای دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و دارای حکومت فراگیر ضروری است.

کانادا می‌گوید: «هیچ یک از اهدافی که افغان‌ها به دنبال دستیابی به آن هستند بدون مشارکت کامل زنان امکان‌پذیر نیست.»

در این بیانیه همچنین بر اهمیت تعیین فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است، تاکید شده است.

کانادا بار دیگر از طالبان خواسته است به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی افغانستان احترام بگذارد و اقدامات محدودکننده علیه زنان و دختران را لغو کند.