جنوب آسیا

طالبان در نشست دوحه خواهان «رفع تحریم‌ها بر نظام بانکداری» شدند

در حالی که محدودیت‌های طالبان بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران همچنان ادامه دارند، سخنگوی طالبان در سخنرانی‌اش در نشست دوحه بر رفع تحریم‌ها بر نظام بانکداری افغانستان تأکید کرده و آن را «یگانه راه حل» مشکلات اقتصادی کشور گفته‌ است.

سخنرانی ذبیح‌الله مجاهد بر دو محور، اقتصاد کشور و مبارزه با مواد مخدر، متمرکز بوده است.

او بی‌آن که به‌گونه غیر مستقیم با اشاره به انتقادها از طالبان از بهر محدودیت‌های آنان بر زنان و دختران، این موضوعات را «اقدام‌ها و سیاست‌های داخلی» خوانده و گفته است که این ا قدام‌ها نباید همچون «ابزاری برای فشار امنیتی، سیاسی و اقتصادی» از سوی «کشورهای قدرتمند» کار گرفته شوند.

مجاهد همچنین نشست دوحه را فرصتی برای بحث در باره چالش‌های اقتصادی افغانستان خوانده است.

او همچنین مدعی شده است که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان از بین رفته است.

در حالی که طالبان تنخواه‌ کارمندان زن را به پنج هزار افغانی کاهش داده‌اند و زنان را از کار در نهادهای غیردولتی منع کرده‌اند، مجاهد ادعا کرده است که آنان زمینه کار را برای مردم ایجاد کرده‌اند.

با این حال، در حالی که کشورهای منطقه به ویژه تاجیکستان، ازبیکستان و روسیه و نیز پاکستان از فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند مجاهد مدعی شده است که با تسلط آنان بر افغانستان، کشورهای منطقه از «امنیت و ثبات» در کشور سود می‌برند.

او همچنین برای کشت بدیل پیشنهاد کرده است که برای حل این مسائل یک کمیته تشکیل دهند.

این در حالی است که نبود بحث حقوق زنان وحقوق بشر در آ‌جندای نشست دوحه و نبود زنان و اعضای جامعه مدنی در این نشست با واکنش‌های تند روبه‌رو شده است.