زنان

حداقل سه فعال زن از اشتراک در نشست دوحه خودداری کردند

در حالی که نشست دوحه در باره افغانستان روز یکشنبه آغاز شد، حداقل سه تن از فعالان زن که به نمایندگی از زنان و جامعه مدنی در این نشست دعوت شده‌اند از اشتراک در آن خودداری کرده‌اند.

این افراد شامل حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده حکومت پیشین؛ نبیله مصلح، معین پیشین وزارت امور زنان و زبیده اکبر، فعال حقوق بشر است.

آنان می‌گویند در این نشست حضور زنان معنادار نیست و مسئله حقوق بشر به ویژه حقوق زنان نیز در اولویت نشست قرار ندارد.

در این نشست، به نمایندگی از زنان و اعضای جامعه مدنی پنج تن دعوت شده بودند.

این نمایندگان قرار بود روز سه شنبه در نشستی با نمایندگان ویژه کشورها و معاون ملل متح دیدار کنند.

حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت پیشین می‌گوید که نشست با نمایندگان جامعه مدنی یک نشست جانبی است که با اصل مشارکت کامل زنان در این روند در مخالفت قرار دارد.

او در اکس نگاشته است: «نشست با نمایندگان جامعه مدنی به یک نشست جانبی پس از نشست سوم دوحه منتقل شده است. این با اصل مشارکت کامل و معنادار زنان در این روند در تضاد است. در مذاکرات اصلی با فرستادگان ویژه، زنان باید بر سر میز حضور داشته باشند.»

زبیده اکبر فعال حقوق بشر نیز از آنچه که نمایندگان جامعه مدنی از نشست اصلی دوحه کنار زده شده اند، خشمگین است و می‌گوید که نشست دوحه نتایج ملموسی را به همراه نخواهد داشت.

او گفته است: «با توجه به اینکه افغانستان جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان است، من از تصمیم ملل متحد برای حذف زنان از نشست سوم دوحه بر بنیاد شرایط طالبان، خشمگین هستم که تعهدات خود را برای پشتیبانی از حقوق زنان و مشارکت معنادار زنان تضعیف می‌کند. به نظر می‌رسد که این فرمت چیزی جز مماشات با طالبان را به دست نمی آورد.»

با این حال، شماری از فعالان حقوق زن تاکید می‌ورزند که نشست فرستادگان ویژه کشورهای جهان با طالبان به معنی مماشات با طالبان و نادیده گرفتن حقوق زنان است.

این فعالان می‌افزایند که نشست سوم دوحه از نظر آنان تحریم است و زنانی که در این نشست شرکت می‌کنند نیز از کل زنان افغانستان نمایندگی نمی‌توانند.

یکی از این زنان معترض می‌گوید:«نشست با طالبان تروریست برای زنان معترض تحریم است و ناقص است چون زنان با تروریستان مطالبه ندارند و برای ما واضح و آشکار است که طالبان اصلاح شدنی نیستند.»

تا کنون فهرست کسانی که به نمایندگی از زنان در نشست سوم دوحه شرکت می‌کنند، همگانی نشده است.

قرار است در حاشیه نشست دوحه، معاون دبیرکل ملل متحد و فرستادگان ویژه کشورهای جهان با نمایندگانی از زنان و اعضای جامعه مدنی دیدار کنند.