افغانستان

آجندای سومین دور نشست دوحه کدام موردها را شامل می‌شود

در دستور کار سومین دور نشست دوحه که یک‌ نسخه آن به آمو نیز رسیده استآمده است که این نشست در ادامه دور پیش این نشست برگزار می‌شود و ادامه تلاش‌ها پیرامون پشتیبانی از رویکرد مشترک جهانی در مورد امنیت و ثبات، ضعیت بشردوستانه و حقوق بشر، به ویژه زنان و دختران در افغانستان را شامل می‌شود.

توافق بر پشتیبانی از رویکرد مشترک در مورد امنیت و ثبات، وضعیت بشردوستانه و حقوق بشر، به ویژه زنان و دختران در افغانستان از پیشینه دو دیدار در دوحه به‌ ر‌هبری دبیر کل ملل‌ متحد دیده می‌شود.

در مورد هدف این نشست، نیز گفته شده که موضوع‌های قابل علاقه دوجانبه، رایزنی‌ها در مورد ارزیابی‌های مستقل دبیرکل ملل‌ متحد به‌شمول دو مورد انتخاب شده، هدف سومین دور نشست دوحه است.

در متن آجندا امیدواری شده که در ادامه این نشست، سه‌رکن مهم ملل‌ متحد، صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر شامل باشند.

در متن اجندای سومین دور نشست دوحه گفته شده هدف گفتگو پیرامون موضوع‌های قابل علاقه دوجانبه، بحث در مورد ارزیابی‌های مستقل دبیرکل ملل‌متحد از دو مورد مشخص شده این نشست است.

انتظار می‌رود که گفتگوها، سه‌رکن ملل متحداز جمله صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر را شامل می‌شود.

این‌ نشست برای دو روز به‌رهبری و‌ میزبانی رزمری دی‌کارلو، معاون دبیر کل ملل‌متحد در امور صلح و سیاسی و با حضور فرستاده‌های ۲۵ کشور، ۵ سازمان جهانی و هیات طالبان از امروز یک‌شنبه تا فردا دوشنبه ادامه خواهد یافت.

در متن اچآجندای سومین دور نشست دوحه در جزییات رهبری و‌ محل برگزاری آمده است این نشست از سوی رزمری دی‌کارلو، معاون دبیر کل ملل‌متحد در امور صلح و سیاسی میزبانی و رهبری می‌شود. همچنین شمار کشورهای شرکت کننده ۲۵ کشور منطقه و جهان گفته شده است.

شمار سازمان‌ها و نهاد‌های جهانی ۵ سازمان به شمول سازمان همکاری‌های اسلامی، سازمان همکاری‌های شانگ‌های، اتحادیه اروپا، بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی است که به مدت دو روز از ۱۰ تا ۱۱ سرطان ۱۴۰۳ ادامه خواهد یافت.

بربنیاد اجندا روز نخست یعنی امروز یک‌شنبه، ساعت ۰۶:۴۵ دقیقه شام به‌وقت دوحه آغاز می‌شود، سخنرانی آغازین را رزمری دی‌کارلو، معاون دبیر کل ملل‌متحد در امور صلح و سیاسی انجام خواهد داد و در ادامه شرکت کنندگان، دیدگاه‌های شان را در مورد افغانستان مطرح خواهند کرد.

شست سوم دوحه ساعت ۰۶:۴۵ شام به‌وقت دوحه (یک‌شنبه ۱۰ سرطان) با سخنرانی گشایش نشست، و ارایه دیدگاه‌ها در مورد‌ اولویت‌ها، وضعیت و ارزیابی‌های دبیر‌کل ملل‌متحد پیرامون افغانستان آغاز خواهد شد.

در روز‌ دوم نشست یعنی فردا دوشنبه، دو نشست جداگانه برگزار خواهد شد، در اجندا آمده که نشست نخست ساعت ۰۸:۳۰ بامداد در مورد سکتور خصوصی به‌رهبری رزمری دی‌کارلو، معاون دبیر کل ملل‌متحد در امور صلح و سیاسی با حضور هیات طالبان برگزار خواهد شد.

و نشست دومی هم ساعت ۱۱:۳۰ پیش از چاشت، در مورد سیاست مبارزه با مواد‌ مخدر برگزار خواهد شد. این‌ نشست به‌ رهبری رزا اوتونبایوا، فرستاده ویژه دبیرکل ملل‌ متحد برای افغانستان یا رییس یوناما و با حضور هیات طالبان برگزار خواهد شد.

ساعت ۰۳:۰۰ پس از چاشت فردا بربنیاد اجندای نشست، سومین دور نشست دوحه پایان می‌یابد، در اجندای رسمی، اما در مورد حقوق‌زنان، و وضعیت ‌ حقوق‌بشری افغانستان موردی مشخص گفته نشده است.

در متن اجندای سومین دور نشست دوحه؛ روز دوم آمده است: «آغاز دومین روز نشست، ۰۸:۳۰ بامداد دوشنبه (۱۱ سرطان) با بحث در مورد سکتور خصوصی؛ کار‌‌آفرینی و فرصت‌های شغلی و دومین جلسه کاری، دومین روز‌ نشست (دوشنبه ۱۱ سرطان) با بحث در مورد مبارزه با مواد مخدر ۱۱:۳۰ پیش از چاشت تا ۲:۰۰ بعد از چاشت. به رهبری نشست، رزا اوتونبایوا، فرستاده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان ساعت ۳:۰۰ پس از چاشت، پایان نشست. خواهد بود.»

در همین حال راحل تلاش، فعال حقوق زن می‌گوید: «متاسفانه این‌بار طالبان از سوی ملل‌متحد، سفید نمایی می‌شوند، و برای ۲۴ کشور شرکت کننده حکومت معرفی می‌شود.»