افغانستان

اتحادیه اروپا ۹۸ تُن کمک‌های مورد نیاز پزشکی به افغانستان فرستاد

اتحادیه اروپا می‌گوید که ۹۸ تُن کمک‌های مورد نیاز پزشکی به افغانستان فرستاده است.

یانز لنارچیچ عضو کمیسیون مدیریت بحران اتحادیه اروپا در اکس گفته است که این کمک‌ها شامل اقلام و تجهیزات پزشکی است.

عضو کمیسیون مدیریت بحران اتحادیه اروپا تاکید کرده است که مردم در مرکز و شمال افغانستان هنوز در حال بهبود پس از سیلاب‌ها هستند.

رافائلا ایدویس کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان با استقبال این کمک‌ها گفته است: «امروز ۹۸ تُن ادویه و تجهیزات طبی از راه پل هوایی بشردوستانه به افغانستان رسید.»

او می‌گوید این کمک نه تنها به کودکان مبتلا به سوء تغذیه بلکه به زخمیان و آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر کمک خواهد شد.

در کمک در حال به افغانستان فرستاده شده است که اتحادیه اروپا می‌گوید از سال ۲۰۲۱ تاکنون هزار و ۵۷۰ تن کمک بشردوستانه را از طریق ۳۶ پرواز به این کشور ارسال کرده است.