افغانستان

حرکت ملی صلح و عدالت: حذف زنان از نشست دوحه مغایر قطع‌نامه‌های ملل متحد است

حرکت ملی صلح و عدالت در بیانیه‌ای در پیوند به برگزاری سومین نشست دوحه گفته است که حذف زنان و جامعه مدنی افغانستان از این نشست مغایر قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد است.

در بیانیه این حرکت آمده است: «تصمیم برای حذف نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان از نشست سوم دوحه در مغایرت با اصول و قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد قرار دارد».

حرکت ملی صلح و عدالت در این بیانیه‌ همچنین روی تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست تاکید کرده است.

این حرکت می‌گوید که از این حرکت ملل متحد در جهت صلح و امنیت در افغانستان استقبال می‌کند؛ اما انتظار دارد تا نشست دوحه منجر به ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شود.

این در حالی است که قرار است تا ساعات دیگر نشست دوحه درباره افغانستان با اشتراک بیش از ۳۰ نماینده کشورها و سازمان‌ها و با میزبانی ملل متحد در قطر آغاز شود.