افغانستان زنان

زنان معترض در سراسر جهان: نشست دوحه «معامله جهان با ترورستان» است

زنان معترض افغانستان در سراسر جهان در قطع‌نامه‌ای نشست دوحه را «معامله جهان با ترورستان» خواندند و با اعتراض در برابر این نشست، آن را «تحریم» کردند.

این زنان به سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند که دعوت از طالبان در نشست دوحه، به معنای نادیده‌گرفتن اراده مردم افغانستان است.

در قطع‌نامه این زنان معترض آمده است: «طالبان گروه تروریستی، جنایت‌پیشه و فاقد هرگونه مشروعیت سیاسی و حقوقی اند و با اعمال خشونت نظامی در طی
سه دهه گذشته، قدرت سیاسی را با وحشت‌آفرینی و دهشت‌افکنی قبضه کرده‌اند».

این زنان معترض می‌افزایند: «هر نوع تفاهم با طالبان زیر نام »مذاکره»، تعامل آشکار با جنایت‌کاران جنگی، عاملان جنایت علیه بشریت، کارگزاران آپارتاید جنسیتی و دشمنان سوگندخورده مردم افغانستان، ارزش‌های انسانی چون عدالت، کرامت و آزادی است و «معامله» نامیده می‌شود».

این زنان همچنین به سازمان ملل متحد، نهادهای جهانی حقوق‌بشری واشتراک‌کنندگان نشست دوحه هشدار داده‌اند که تعامل با طالبان «معامله تمام ارزش‌های انسانی و حقوق‌بشری است» که آنان خود مدعی آن هستند.

زنان معترض در این قطع‌نامه از ملل متحد و کشورها خواسته‌اند که مسیر گفت‌وگوهای شان را از سمت طالبان به سوی مردم افغانستان تغییر دهند.

زنان معترض افغانستان در سراسر جهان از ملل متحد و جامعه جهانی نیز خواسته‌اند که «آپارتاید جنسیتی» در افغانستانِ زیر اداره طالبان را «جرم‌انگاری» کنند.

در بخشی دیگری از این قطع‌نامه آمده است: «طالبان در افغانستان با انکار و سرکوب مذاهب و ادیان دیگر به شکل ساختارمند نسل‌کشی را در این کشور دنبال می‌کنند».

این زنان همچنین خواستار وضع تحریم‌های جهانی بیش‌تر بر اعضای طالبان و حکومت آنان شده‌اند.

زنان معترض افغانستان می‌گویند که هر سفر اعضای طالبان به کشورهای جهان، به معنای سربازگیری به هدف گسترش «تروریزم جهانی» است.

این در حالی است که قرار است تا ساعت دیگر نشست دوحه درباره افغانستان با میزبانی ملل متحد در قطر برگزار شود.

زنان، حقوق‌بشر و بحث آموزش دختران در افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان در دستورکار نشست دوحه نیست؛ اما سخنگوی ملل متحد گفته است که نماینده‌های زنان و فعالان مدنی افغانستان در سومین روز (پس از ختم نشست اصلی) با شماری از نماینده‌های کشورها و سازمان گفت‌وگو خواهند کرد.