افغانستان زنان

جنبش‌های اعتراضی زنان: نشست دوحه «سفیدنمایی» طالبان است و آن را «محکوم» می‌کنیم

جنبش زنان مقتدر افغانستان و جنبش آزادگان در تبعید نشست دوحه را «سفیدنمایی» طالبان عنوان کرده و آن را «محکوم» کردند.

این زنان معترض در قطع‌نامه‌ای گفته‌اند که نشست دوحه به «سفیدنمایی» طالبان می‌پردازد و همچنین بنابر عدم حضور نمایندگان مردم و زنان افغانستان، این نشست را «تحریم» می‌کنند.

این دو جنبش اعتراضی زنان با «محکومیت لابی‌گری برای طالبان» گفته‌اند که هرنوع تعامل، دعوت و میزبانی از طالبان در نشست دوحه را «مردود» می‌دانند.

در قطع‌نامه این جنبش‌ها آمده است: «سازمان ملل متحد رسالت اصلی خود را فراموش کرده و طی معاملات سیاسی، به سفیدنمایی «طالبان تروریست» پرداخته و از نقض حقوق‌بشر و حقوق زنان توسط این گروه چشم‌پوشی می‌کند».

این زنان معترض همچنین می‌گویند: «با کمال تأسف، سازمان ملل متحد با نادیده‌گرفتن ظلم و وحشتی که از سوی طالبان بر مردم افغانستان اعمال می‌شود، راه تعامل و معامله‌گری را با این گروه در پیش گرفته است و طالبان به وسیله امتیازدهی این سازمان در نشست سوم دوحه شرکت می‌کنند».

جنبش زنان مقتدر افغانستان و جنبش آزادگان در تبعید می‌گویند همان‌طور که طالبان زنان را از تمامی عرصه‌های حیات سیاسی و اجتماعی جامعه افغانستان به دلیل جنسیت‌شان محروم کرده‌اند، سازمان ملل متحد نیز زنان را از شرکت در نشست سوم دوحه محروم کرده است.

در بخش دیگر قطع‌نامه این جنبش‌های اعتراضی زنان آمده است: «آپارتاید جنسیتی که از سوی طالبان بر زنان افغانستان تحمیل می‌شود، با همدستی سازمان ملل متحد صدای زنان افغانستان را خاموش می‌کند».

این در حالی است که قرار است تا ساعات دیگر نشست سوم دوحه درباره افغانستان با میزبانی معاون دبیرکل ملل متحد در امور سیاسی آغاز شود.

پیش از این استیفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد گفت که نماینده‌های زنان و فعالان مدنی افغانستان در سومین روز این نشست (پس از ختم نشست اصلی) با شماری از نماینده‌های کشورها و سازمان‌ها دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.