افغانستان زنان

زنان معترض مقیم ایران: طالبان «گروه متحجر» اند و نباید با آنان تعامل شود

جنبش اعتراضی زنان افغانستان مقیم ایران می‌گوید که طالبان «گروه متحجر» اند و نباید جهان با آنان تعامل کند.

این جنبش اعتراضی زنان در اعلامیه‌ای نشست سوم دوحه که قرار است فردا در قطر آغاز شود را محکوم کرده است.

در اعلامیه این جنبش آمده است: «تعامل با طالبان تعامل با زن‌ستیزی و جهل است».

این جنبش می‌گوید که زنان در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان از «ظلم و ستم» به ستوه آمده‌اند.

این اعلامیه که در آستانه برگزاری نشست سوم دوحه منتشر شده، تاکید دارد که زنان افغانستان دست از مبارزه برای تامین حقوق شان بر نمی‌دارند.

زنان معترض مقیم ایران می‌گویند که برخی کشورها خلاف هنجارهای که خود وضع کرده‌اند، عمل می‌کنند و تلاش دارند با طالبان رابطه برقرار کنند.