افغانستان

میزبان نشست دوحه فردا وارد قطر می‌شود

روزمری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی قرار است فردا (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) به هدف برگزاری نشست سوم دوحه به قطر برود.

استیفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد در یک نشست خبری گفته است که در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته جاری هیئت طالبان با نمایندگان ویژه کشورها و نهادها گفت‌وگو می‌کنند.

آقای دوجاریک افزود که روز سه‌شنبه نمایندگان ویژه کشورها با نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان دیداری خواهند داشت.

این در حالی است که خانم دیکارلو پیش از این تاکید کرد که نشست‌های دوحه فرایندی برای ادغام افغانستان با درنظرداشت تعهدات بین‌المللی این کشور با جامعه جهانی است.

نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در حالی برگزار می‌شود که این نشست با موجی از انتقادهای فعالان حقوق زن و جامعه مدنی افغانستان به دلیل حضور طالبان بدون حضور طرف‌های‌ دیگر نیز مواجه شده است.