زنان

کمیته رفع تبعیض علیه زنان ملل متحد: زنان افغانستان باید در نشست آینده دوحه شرکت کنند

محل برگزاری نشست دوم دوحه. عکس از آرشیف

کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد گفته است که «به شدت نگران» حذف زنان و دختران از سومین نشست دوحه است.

این کمیته از ملل متحد خواستار مشارکت فعال و مستقیم زنان و دختران در این بحث‌ها در مورد افغانستان شده و تاکید ورزیده است که این مسئله به جدی‌ترین بحران حقوق زنان در سطح جهان مربوط می‌شود.

این کمیته می‌گوید: «عدم اطمینان از مشارکت زنان تنها باعث سکوت بیشتر زنان و دختران افغانستان‌ خواهد شد که در حال حاضر با نقض فزاینده حقوق خود، همان طور که توسط کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان تجویز شده است، مواجه می شوند.»

کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد گفته است که آنان بارها و بارها نسبت به وخامت وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند که «آسیب‌های بزرگ و جبران ناپذیری» را برای نسل فعلی و آینده به بار آورده است.

به گفته این کمیته، محرومیت مداوم دختران از تحصیل و اشتغال، محدودیت‌های رفت و آمد و محدود شدن حضور در مکان‌های عمومی، از زمان تسلط طالبان به طور فزاینده‌ای محرومیت زنان از زندگی عمومی را تثبیت کرده است.

این کمیته می‌گوید که تصمیم اخیر طالبان مبنی بر کاهش معاشات زنان کارمند دولتی محروم از اشتغال، صرف نظر از تجربه یا صلاحیت، به پایین ترین سطح خود، نشان دهنده اقدام عمدی و مضر دیگری برای بی‌اختیاری زنان در افغانستان است.

براساس بیانیه آنان، عدم مشارکت جامعه مدنی افغانستان، از جمله زنان مدافع حقوق بشر، به عنوان شرکت کنندگان معنادار در بحث‌های دوحه، باعث می‌شود که حقوق زنان و دختران به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد که این خود با کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مغایرت دارد.

در بخشی از اعلامیه این کمیته آمده است که کنار گذاشتن زنان و دختران از این بحث‌ها تنها به تضعیف اعتبار و اثربخشی نشست دوحه کمک می‌کند و جای خود را به رفتار مقامات طالبان در کنار گذاشتن زنان و دختران از زندگی تقویت می‌بخشد.

این کمیته همچنین خطاب به طالبان گفته است که آنان موظف به حمایت از حقوق بشر تحت حمایت حقوق بین الملل و معاهدات حقوق بشری هستند که افغانستان عضو آن است.