زنان

نامه سرگشاده زنان افغانستان به گوترش: عمیقأ نگران حذف زنان از نشست دوحه هستیم

محل برگزاری نشست دوم دوحه در باره افغانستان. عکس از آرشیف.

شماری از سازمان‌های حقوق بشری و زنان افغانستان در یک نامه سرگشاده به انتونیو گوترش دبیرکل ملل متحد و اشتراک کنندگان نشست دوحه گفته‌اند که آنان «عمیقاً نگران» حذف زنان و جامعه مدنی افغانستان از نشست دوحه هستند.

این نامه سرگشاده که یک نسخه آن به آمو رسیده است از سوی بیش از ۴۴ سازمان و ۱۲۲ فعال حقوق زن و جامعه مدنی افغانستان امضا شده است.

آنان در این نامه افزوده‌اند که زنان در مذاکرات مربوط به آینده افغانستان به دنبال به رسمیت شناختن حقوق خود هستند.

در این نامه آمده است که از آنجایی که زنان افغانستان تحت تاثیر «سیاست‌های سرکوبگرانه» طالبان قرار گرفتند و قربانیان اصلی این وضعیت هستند تحت هر بهانه و شرایط هیچ جایگزینی برای مشارکت درست و معنادار زنان افغانستان وجود ندارد.

در این نامه همچنین به محرومیت زنان از کار آموزش، نقض حقوق شان و هزارمین روز منع آموزش دختران در افغانستان نیز اشاره شده است.

با این حال امضا کنندگان این نامه حضور زنان در نشست دوحه و نشست‌های آینده در مورد افغانستان ضروری خوانده و تاکید ورزیده‌اند: «میزان رنج زنان افغانستان در زمان طالبان به تنهایی کافی است تا زنان و نمایندگان جامعه مدنی را در نشست آینده دوحه شامل شود.»

با این همه امضا کنندگان نامه از ملل متحد خواسته‌اند که در مورد دستور کار نشست دوحه تجدید نظر شود و زنان و نمایندگان جامعه مدنی در آن حضور داشته باشند. آنان همچنین خواسته‌اند تا موضوع زنان را در اولویت قرار بدهند.

این در حالی است که ملل متحد اعلام کرده است که آجندای نشست دوحه مسایل حقوق بشر و زنان شامل نیست و آنان در این نشست در مورد «وضیعت سکتور خصوصی، موامخد و بانک‌داری» به نمایندگان ۲۲ کشور و هیئت طالبان در این نشست گفتگو کنند.

سازمان ملل متحد اما گفته‌ است که نمایندگان جامعه مدنی و زنان در دوم‌جولای با نمایندگان ویژه کشورها گفتگو می‌کنند.