افغانستان

شبکه تحلیلگران افغانستان: طالبان شوراهای انکشافی محلی را لغو کرده‌اند

شبکه تحلیلگران افغانستان با ابراز نگرانی از لغو شوراهای انکشافی محلی می‌گوید که طالبان به نهادهای دولتی گفته‌اند که در عوض پروژه‌های اقتصادی را با شوراهای علما هماهنگ کنند.

این شبکه افزوده است: «افغانستان دارای یک سنت دیرینه از نهادهای مردمی، جمعی، تصمیم گیری و حل مشکل به نام شوراها یا شوراهای روستایی است.»

شماری از روستا نشینان به این شبکه گفته‌اند: «حتا قبل از ممنوعیت، شوراهای از سوی طالبان آن‌ها غیر فعال شده یا به سختی کارکردی پیدا می‌کرد و توسط حکومتی که ترجیح می‌دهد با دهکده‌ها کار کند، اغلب کسانی که خود انتخاب کرده است، نادیده گرفته شده اند.»

این شبکه می‌گوید تصویری که از تحقیقات ما به دست آمد، مربوط به نابودی آهسته شوراهای روستا‌ها بود و زمان تسلط طالبان آنان ترجیح داده‌اند که با افراد یا گروه‌ها و یا مجالس علما که در مجموع آن‌ها را تعیین کرده یا حداقل تأیید کرده است، کار کند.

این در حالی است که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در ماه جوزا سال روان خورشیدی دستور لغو شوراهای انکشافی ولایت‌ها، ولسوالی‌ها و روستاها را صادر کرده است.

براساس این دستور، تمام برنامه‌های توسعه‌ای نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی که از این طریق تطبیق می‌شد نیز منحل اعلام شده است.

شبکه تحلیلگران افغانستان تاکید کرده است: «حتا قبل از لغو شوراها از سوی طالبان هدف آنان به گونه‌ قابل تشخیص بود که شوراها را کاهش داده و در بسیاری از موارد به حاشیه رانده بود و آن‌ها را غیرفعال می کرد. علاوه بر این، تعداد بسیار کمی از شوراها توانسته بودند اعضای زن خود را حفظ کنند.»

بربیناد گفته‌های این شبکه، نامه لغو مرکزهای اداره و پیشگیری از بیماری‌ها همچنین نشان می‌دهد که ارسال کمک‌های آینده باید با شوراهای علما هماهنگ شود و ممکن است اکنون ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم با مشکلاتی مواجه شود.

با این حال شبکه تحلیلگران افغانستان تاکید ورزیده است که توضیح ارائه کمک‌های بشردوستانه از سوی شورا‌های هماهنگ‌کننده علمای طالبان به مردم نیازمند بررسی‌های دقیق است.

شبکه تحلیلگران افغانستان همچنین تصریح کرده است که بعید به نظر می‌رسد که این آخرین میخ بر تابوت شوراهای روستاهای افغانستان باشد.