افغانستان

سیلاب‌زدگان بامیان می‌گویند به کمک نیاز دارند

شماری از سیلاب‌زدگان ولایت بامیان می‌گویند سیلاب‌های دو روز پیش در بخش‌هایی از این ولایت دار و ندار آنان را از بین برده است و آنان به شدت به کمک نیاز دارند.

منابع شمار تلفات این سیلاب‌ها را ۱۹ تن می‌گویند. طالبان می‌گویند تلفات این سیلاب‌ها ۱۷ تن است.

به گفته باشندگان محل، شماری از قربانیان هنوزهم ناپدید هستند.

محمد الله باشنده ولسوالی یکاولنگ بامیان می‌گوید که ده عضو خانواده‌اش را از دست داده است.

او می‌گوید از کودک سه سال خانواده تا پدر ۶۵ ساله‌اش را در سیلاب‌‌ها ولایت بامیان جان باخته‌اند.

او می‌افزاید: «شش نفر پیدا شده و چهارنفر مفقود است.»

یک باشنده دیگر یکاولنگ می‌گوید: «ده نفر من را آب برده و پنج نفر ما ماندیم. خانه و زندگی و تمام چیزی که بود آب برده و فعلن برای نان خود منتظر استم.»

در هفته‌ای که گذشت، ولسوالی‌های سیغان، شیبر و یکاولنگ بامیان گواه سیلاب‌های ویران‌گر بودهند.

یک باشنده بامیان می‌گوید: «حساب جانی تقریبا ۱۹ نفر که یک آن مسافر است و دیگران مردم بومی همین منطقه است».

بیش‌تر قربانیان بازهم کودکان بوده‌اند.

یکی دیگر از این آسیب‌دیدگان گفته است: «سه کودک من را سیلاب برده است. خانه من را ویران کرده و همه چیزی که داشتم را با خود برده است».

آسیب‌دیده دیگر افزود: «از اعضای خانواده، یک نواسه ام که دو سال داشت از بین رفته و از یک نواسه دبگرم که از کودک دخترم است نیز از بین رفته، البته او هم دو ساله بود».

پدری در این میان که بغض گلویش و اشک چشمانش را گرفته، دنبال دختر گم‌شده‌اش است؛ دختر پانزده ساله‌اش که تاکنون سرنخی از او نیست.

او می‌گوید: «یک دختری که پانزده سال عمرش بود و صنف ششم مکتب بوده، دختر خودم است که تا فعلن ناپدید است و جسدش پیدا نشده است».

برای کسانی که زنده مانده‌اند، اکنون نگرانی اصلی سرپناه، آب و غذا است چراکه سیلاب هرچه را که داشته‌اند، با خود برده ااست. اما مردم می‌گویند، تاکنون کمک برای شان نرسیده‌است.

نیک‌بخت، آسیب‌دیده گفت: «هیچ چیزی برای مردم نمانده است. کلاً دوکان، خانه و سرمایه مردم را برد. شخصاً، دوکان ما، خانه ما و موتر ما را برد».

مقام‌های محلی طالبان گفته‌اند که ده‌ها خانه و صدها جریب زمین در پی سیلاب‌ها در برخی روستاهای بامیان از بین رفته‌اند و آنان در تقلای کمک‌رسانی برای مردم‌اند؛ مردمی که می‌گویند، چشم به راه کمک برای ادامه زندگی سخت و تار شان‌اند.