خبر آمو

سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفته است که از کودکان در افغانستانِ زیر اداره طالبان در «منازعات مسلحانه و بهره‌گیری جنسی» استفاده می‌شود.