افغانستان

استرالیا ۲.۶ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

عکس از رویترز.

دفتر هماهنگ‌کننده‌ کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که استرالیا ۲.۶ میلیون دالر امریکایی به صندوق بشردوستانه‌ی افغانستان کمک کرده است.

اوچا در مورد چگونگی مصروف این کمک استرالیا جزئیاتی ارایه نکرده است.

به گفته اوچا، استرالیا از زمان تأسیس صندوق بشردوستانه‌ افغانستان، ۷۴ میلیون دالر استرالیایی به این صندوق کمک کرده است.