افغانستان بازرگانی زنان

صندوق امانی ملل متحد: از هزار کسب‌وکار کوچک زنان افغانستان حمایت مالی می‌کنیم

صندوق بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که از هزار کسب‌وکار کوچک زنان در افغانستان حمایت مالی می‌کند.

این صندوق در بیانیه‌ای به مناسبت «روز جهانی کسب و کارهای کوچک» گفته است که ۱۳ کشور جهان از این پروژه حمایت مالی کرده‌اند.

ملل متحد ۲۷ جون را «روز جهانی کسب‌وکارهای کوچک» نام‌گذاری کرده است.

هدف از نام‌گذاری این روز توسط سازمان ملل، حمایت از اقشار کم‌بضاعت و فقیر جوامع بشری خوانده شده است.

گفتنی است سازمان ملل متحد کسب‌وکارهای کوچک را در حد ۲۰ نفر کارگر و با محدودیت مالی تعریف کرده است.