افغانستان

ملل متحد: از کودکان در افغانستان «بهره‌گیری جنسی و در جنگ» استفاده می‌شود

سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفته است که از کودکان در افغانستانِ زیر اداره طالبان در «منازعات مسلحانه و بهره‌گیری جنسی» استفاده می‌شود.

این سازمان می‌گوید که کودکان در این کشور همچنان به کار گماشته می‌شوند و از کمک‌های بشردوستانه محروم هستند.

ملل متحد در این بیانیه از طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته است که از کودکان «محافظت» کنند.

در این بیانیه آمده است که کودکان در افغانستان در معرض انواع خشونت قرار دارند که زندگی آنان را تهدید می‌کند.

ملل متحد تاکید می‌کند که تمام طرف‌های درگیر افغانستان باید به تعهدات خود جهت محافظت از کودکان بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودکان عمل کنند.

این سازمان همچنین می‌گوید که پس از تصرف افغانستان توسط طالبان در اگست ۲۰۲۱، دست‌رسی به اطلاعات در مورد وضعیت کودکان بسیار محدود شده است.

در بیانیه‌ی این سازمان آمده است که از ترویج حق آموزش کودکان باید حمایت صورت گیرد و هیچ کودک زیر ۱۸ سال به کار گماشته نشود.

در این بیانیه از رهبران مذهبی و علمای دینی افغانستان نیز خواسته شده است که به صورت علنی از حقوق کودکان حمایت کنند و اجازه ندهند کودکان مورد «آزار و اذیت جنسی» قرار گیرند.

پیش از این سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که از اول جنوری ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسمبر ۲۰۲۲، حقوق ۳هزار و ۵۴۵ کودک در افغانستان که سن آنان از چند ماه تا ۱۷ سال است، «به‌صورت جدی نقض شده است».

بر اساس این گزارش، ملل متحد ۵هزار و ۵۱۹ مورد قتل کودکان را ثابت کرده که بیش‌ترین تخلفات علیه کودکان از سوی طالبان به ثبت رسیده است.