افغانستان

وزارت خارجه امریکا: توماس ویست و رینا امیری در نشست دوحه اشتراک می‌کنند

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که نماینده‌های ویژه امریکا برای افغانستان، توماس ویست ورینا امیری در نشست سوم دوحه اشتراک می‌کنند.

آقای میلر در یک نشست خبری تازه گفته است که حضور امریکا در نشست دوحه با این هدف صورت می‌گیرد که همراه با جامعه جهانی به طالبان تاکید کند که به تعهدات خود نسبت رفتار شان در برابر زنان عمل کنند.

او در این نشست همچنین گفت: «طالبان تعهدات خود در قبال توافق‌نامه دوحه را عملی کنند».

گفتنی است که قرار است تا سه روز دیگر نشست سوم دوحه درباره افغانستان با حضور نمایندگان ۲۷ کشور جهان، هیئتی از سوی طالبان و با میزبانی سازمان ملل متحد در قطر برگزار شود.

ملل متحد در بیانیه‌ای گفته است که روزمری دیکارلو، معاون دبیرکل ملل متحد در امور سیاسی میزبانی این نشست را به عهده خواهد داشت.

بنابر گزارش‌ها، دستور کار( آجندای) نشست سوم دوحه پس از رایزنی‌های سازمان ملل متحد با طالبان، متمرکز بر موضوع سکتور خصوصی و بانکداری، مبارزه با موادمخدر و چگونگی تعامل جهان با طالبان است.

اما بر اساس بیانیه‌ اخیر سازمان ملل متحد، خانم دیکارلو گفته است که هدف از برگزاری این نشست، «مدغم‌سازی افغانستان با جهان» با توجه به تعهدات بین‌المللی این کشور است.

او همچنین در این بیانیه افزود که «طالبان باید تعهدات جهانی افغانستان را عملی کنند».