افغانستان

اوچا: صندوق بشردوستانه افغانستان در ۲۰۲۳ بیش از ۸۱ میلیون دالر کمک دریافت کرد

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده که صندوق بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان در سال گذشته میلادی، ۸۱.۶ میلیون دالر کمک مالی دریافت کرده است.

اوچا در اکس گفته است که حدود ۲۵ میلیون تن در افغانستان همچنان به کمک‌های بشری نیاز دارند.

این نهاد سازمان ملل متحدهمچنین می‌افزاید که با این پول میلیون‌ها تن در افغانستان از کمک‌های بشردوستانه مستفید شده‌اند.

این در حالی است که برنامه جهانی غذا پیش از این در گزارشی گفت که یک-چهارم مردم افغانستان هر روز با شکم گرسنه می‌خوابند و بیش از ۱۲ میلیون تن در این کشور نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی را از کجا به دست بیاورند.

بر بنیاد گزارش‌های ملل متحد، پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، کشور افزون بر بحران‌های دیگر به‌شمول بحران سیاسی، در بحران عمیق گرسنگی، بی‌کاری و صحی نیز فرو رفته است.

اوچا در گزارش ماه گذشته‌اش، معیشت و امنیت غذایی در افغانستان را همچنان «وخیم» توصیف کرد.