افغانستان

نهاد «پژوهش و توسعه» برای «تحریم» نشست دوحه کارزار پنج‌روزه‌ای راه‌اندازی کرد

محل برگزاری نشست دوم دوحه در قطر. عکس از آرشیف.

نهاد موسوم به «پژوهش و توسعه» در بیانیه‌ای اعلام کرده است که کارزار پنج‌روزه را برای «تحریم» سومین نشست دوحه در مورد افغانستان آغاز کرده است.

این نهاد افزوده است که این اقدام پاسخی مستقیم به عدم حضور زنان و جامعه مدنی افغانستان در این نشست است.

نهاد پژوهش و توسعه تأکید کرده است: «حذف زنان و جامعه مدنی افغانستان از این نشست، امتیاز سازمان ملل برای تأمین مشارکت طالبان و خیانتی آشکار به زنان افغانستان و ارزش‌های مشترک ما است.»

در بیانیه این نهاد آمده است که زنان افغانستان «قاطعانه تأکید می‌کنند که هر فرآیندی که مشارکت معنادار آنها نداشته باشد، معکوس، مضر و محکوم به شکست خواهد بود.»

این نهاد از کشورهای عضو سازمان ملل، فرستادگان ویژه و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است تا با تحریم نشست دوحه، در برابر محرومیت زنان از این نشست و نادیده گرفتن حقوق آنها موضع‌گیری کنند.