افغانستان

ملل متحد: افغانستان چهار میلیون استفاده کننده مواد مخدر دارد

برنامه توسعه‌یی ملل متحد یا «یوان‌دی‌پی» می‌گوید که افغانستان با داشتن چهار میلیون استفاده کننده مواد مخدر در میان کشورهایی با بالاترین سطخ استفاده مواد مخدر است.

این نهاد ملل متحد می‌افزاید که برای هزار و ۶۰۰ معتاد به مواد مخدر در پنج ولایت افغانستان «داروهای ترک اعتیاد» توزیع می‌کند.

این در حالی است که طالبان بارها تلاش‌های خود برای مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان ستایش کرده‌اند. اما از سوی دیگر، تولید و قاچاق مواد مخدر یکی از نگرانی‌های اصلی همسایگان افغانستان به ویژه کشورهای آسیای مرکزی به شمار می‌رود.