افغانستان

ملل متحد کمیته‌ای برای تامین نیازهای بی‌جاشدگان و مهاجران افغانستان ایجاد کرد

صندوق بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که کمیته‌ای را برای رسیدگی به نیازهای بی‌جاشدگان و مهاجران کشور ایجاد کرده است.

این صندوق می‌‌گوید که هدف از ایجاد این کمیته، تامین نیازهای هزاران خانواده بی‌جاشده داخلی، رسیدگی به وضعیت برگشت‌کنندگان از کشورهای همسایه و معتادان موادمخدر است.

صندوق بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان امروز (چهارشنبه، ۶ سرطان) در اکس همچنین گفت که تا اکنون ۲۳۰ میلیون دالر بوجه کمکی از ۱۷ سازمان و کشور دریافت کرده است.

در این بیانیه‌ آمده است که این صندوق تاکنون به ۵ میلیون تن در افغانستان کمک‌های بشردوستانه انجام داده است.

این نهاد می‌افزاید: «افغانستان در معرض بحران‌های بشری و تغییرات اقلیمی قرار دارد».

بر بنیاد بیانیه صندوق بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، زنان و کودکان بیش‌ترین آسیب را در وضعیت کنونی متحمل می‌شوند.

این در حالی است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد پیش از این در گزارشی گفت که یک-چهارم مردم افغانستان هر روز با شکم گرسنه می‌خوابند و بیش از ۱۲ میلیون تن در این کشور نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی را از کجا به دست بیاورند.