افغانستان بازرگانی

طالبان:در دو ماه ۶۰۹هزار تُن انتقالات از طریق راه‌آهن صورت گرفته است

وزارت فواید عامه زیر اداره طالبان می‌گوید که در دو ماه گذشته، ۶۰۹هزارو۱۵۸ متریک تن انتقالات از طریق راه‌آهن صورت گرفته است.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای در اکس گفته است که این مقدار انتقالات تنها در ماه‌های ثور و جوزا انجام شده است.

طالبان در حالی از افزایش انتقال کالاها از طریق راه‌آهن خبر می‌دهند که شماری از بازرگانان کشور از وجود چالش‌ها در صادرات کالاهای تجاری شان به بیرون از کشور انتقاد می‌کنند.

این بازرگانان تحریم‌های بانکی موجود، نبود سردخانه‌ها و تاخیر در انتقال کالاها را از چالش‌های عمده شان عنوان می‌کنند.

با این حال و بر بنیاد خبرنامه وزارت فواید عامه زیر اداره طالبان، توسط راه‌آهن در بندر حیرتان ۴۷۱هزارو۵۳۶ تُن، از طریق خط‌آهن در بندر آقینه ۶۸هزارو۶۷۶ تُن و از طریق راه آهن خواف-هرات ۴۸۴ تن انتقالات صورت گرفته است.

این خبرنامه می‌افزاید بیش‌تر این کالاها موادنفتی و غیرنفتی به‌شمول میوه خشک، سنگ‌های قیمتی و آب انار بوده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، سالانه بخش بزرگی از تولیدات داخلی؛ به‌ویژه میوه‌های تازه به دلیل نبود امکانات انتقال و سردخانه‌ها در داخل افغانستان فاسد می‌شوند.