افغانستان زنان

نماینده ویژه امریکا: بدون زنان راه‌حلی برای افغانستان وجود ندارد

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق‌بشر و زنان افغانستان می‌‌گوید که بدون حضور زنان، هیچ راه‌حلی وجود ندارد.

او به مناسبت از «روز جهانی زنان در دیپلوماسی» در اکس نگاشته است: «هیچ راه‌حلی برای چالش‌های صلح، امنیت و ثبات افغانستان بدون حضور زنان در بحث‌های مربوط به آینده کشور وجود ندارد».

رینا امیری تاکید کرده است که زنان در طول تاریخ افغانستان نقش مهم داشته‌اند.

این در حالی است که طالبان پس از برگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱ در افغانستان، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی بر زنان و دختران کشور وضع کرده‌اند.

نزدیک به سه‌سال می‌شود که طلبان دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب‌ها و دختران و زنان را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کرده‌اند.

گفتنی است که سیاست طالبان با واکنش‌های جدی و شدید جهان و کشورهای اسلامی مواجه شده؛ اما آنان تاکنون هیچ تغییری در سیاست شان علیه زنان و دختران افغانستان نیاورده‌اند.

در این میان قرار تا چهار روز دیگر نشستی درباره افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد در قطر برگزار شود؛ اما دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید که ملل متحد بنابر خواست طالبان بحث حقوق زنان را به گونه گسترده از آجندای این نشست حذف کرده است.