افغانستان

پاکستان و ایران نزدیک به ۴هزار مهاجر افغانستان را در یک روز اخراج کردند

نزدیک به ۴هزار مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج شدند.

وزارت مهاجران زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای است که ۳هزارو۸۸۴ مهاجر کشور در یک روز گذشته (دوشنبه، ۴سرطان) از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه، ۳هزارو۳۹۹ تن از ایران و ۴۸۵ تن دیگر از پاکستان اخراج شده‌اند.

این وزارت زیر اداره طالبان می‌افزاید که این مهاجران از طریق‌ گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد افغانستان شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه ۱هزارو۶۲۸ تن از طریق مرز اسلام قلعه و ۱هزارو۷۷۱ تن دیگر از مسیر مرز پل ابریشم وارد کشور شده‌اند.

همزمان با این ۲۹۵ تن از مسیر گذرگاه اسپین بولدک و همچنین ۱۹۰ مهاجر دیگر از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده‌اند.

گفتنی است که ۸۴ تن از افراد آزاد شده از زندان‌های پاکستان نیز شامل مهاجران برگشتی از پاکستان هستند.