افغانستان زنان

نهاد پژوهش و توسعه: نشست دوحه در نبود زنان «تحریم» شود

نهاد موسوم به «پژوهش و توسعه» خواهان تحریم نشست سوم دوحه که در باره افغانستان در قطر برگزار می‌شود، شده است.

این نهاد در اکس نگاشته است: «تاریخ نباید تکرار شود».

نهاد پژوهش و توسعه از سازمان ملل متحد خواهان تجدید نظر در دستورکار (آجندای) نشست سوم دوحه شده است.

در همین حال منابع به آمو گفته‌اند کشورهای عضو گروه ۷ رسماً به آجندای نشست سوم دوحه با میزبانی ملل متحد اعتراض کرده‌اند.

این کشورها با ابراز نگرانی و طرح موارد مشخص تهدید کرده‌اند که اگر آن‌ها رعایت نشوند، در نشست سوم دوحه اشتراک نخواهند کرد.

از طرفی هم نهاد پژوهش و توسعه نگاشته است که سازمان ملل متحد یا حضور زنان در نشست دوحه را بپذیرد و یا به این نشست «نه» بگوید.

این نهاد با راه‌اندازی کارزاری برای حضور زنان در نشست دوحه با صد زن از افغانستان شامل طیف‌های مختلف جامعه نیز گفت‌وگو کرده که بنابر گفته این نهاد، این زنان خواست‌های شان را با زبان خودشان مطرح کرده‌اند.

گفتنی است که نشست سوم دوحه تا کمتر از یک هفته دیگر با حضور نماینده‌های ويژه کشورها و نماینده طالبان در قطر برگزار می‌شود.

این در حالی است که واکنش‌ها به عدم حضور زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه به صورت گسترده از سوی نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر؛ به‌ویژه حقوق زنان تا اکنون ابراز شده‌اند.