زنان

۲۴ جون برابر با «روز جهانی زنان در دیپلوماسی» است

امروز (دوشنبه، ۲۴ جون) برابر با روز جهانی «زنان در دیپلوماسی» است.

نهاد سیاسی و بنیاد صلح سازمان ملل متحد در پیوند به این مناسبت در اکس نگاشته است که به مقاومت و دست‌آوردهای زنان در عرصه صلح که موانع را می‌شکنند و صلح را ترویج می‌کنند، ارج می‌‌گذارد.

در پیام این نهاد ملل متحد آمده است که مشارکت زنان برای دست‌یابی به «برابری جنسیتی» بسیار مهم است.

این روز در حالی در جهان گرامی‌داشت می‌شود که طالبان زنان افغانستان را از حقوق اساسی شان به‌شمول حق آموزش، تحصیل، کار و آزادی رفت‌وآمد محروم ساخته‌اند.

طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان در اگست ۲۰۲۱ تا اکنون بیش از پنجاه فرمان محدودکننده آزادی‌ها و حقوق اساسی زنان را صادر کرده‌اند.

در همین حال ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل گفته است که فرمان‌های محدودکننده‌ طالبان، در ماه سپتمبر ۲۰۲۱ با منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شد و آخرین فرمان نیز در اپریل سال ۲۰۲۳ صادر شد که طالبان زنان افغانستان را از کار در سازمان ملل متحد منع کردند.